NaslovnicaKupujemo polovne"Istočna Evropa je izvor prevara sa automobilima"

“Istočna Evropa je izvor prevara sa automobilima”

Kada je riječ o transparentnosti tržišta polovnjaka, situacija u Bosni i Hercegovini je ispod evropskog prosjeka i slična je trendovima u drugim balkanskim zemljama.

Evropsko tržište polovnih automobila daleko je od transparentnog, budući da mnogi automobili imaju netačnu pređenu kilometražu i skrivene štete. Iako se situacija razlikuje od zemlje do zemlje, svake godine kupci širom kontinenta gube milione eura zbog prevaranata.

Najnovije istraživanje kompanije carVertical, koja se bavi automobilskim podacima, otkriva zemlje u kojima je kupovina polovnih automobila najrizičnija. Nazvana Indeks transparentnosti tržišta, ova studija rangira zemlje koristeći više metrika kako bi odredila one sa najvišim nivoom transparentnosti.

Pogledajte 25 zemalja u Indeksu transparentnosti tržišta

Iako broj prevara u vezi sa brojačem kilometara može sugerisati na primjetan pad u poređenju sa prethodnom godinom, ovaj rezultat je posledica poboljšane sposobnosti platforme da identifikuje prevaru i efikasno je razlikuje od rutinskih grešaka tokom digitalizacije podataka.

Prosječno vraćanje kilometar-sata kod automobila u primjerice Srbiji iznosi 77.086 km. Na primjer, ako je originalna kilometraža vozila 200.000 km, prevaranti je mogu promjeniti na 123.000 km kako bi prodali automobil po višoj cijeni. Što se tiče saobraćajnih nesreća, 37,9% automobila u Srbiji ima manje ili veće štete, a prosječna vrijednost štete iznosi 3.750 eura. U Srbiju stiže 79,2% automobila iz drugih zemalja. Prosječna starost vozila provjerenih na carVertical iznosi 9,4 godine, što znači da su takvi automobili već izgubili značajan dio svoje vrijednosti i mogu privući prevarante da promjene brojač kilometara i podignu cijenu.

Situacija u susjednoj zemlji, Rumuniji, koja se nalazi na 21. mjestu, je još gora: 7,8% automobila ima vraćenu kilometražu i 59,1% ima štete. Međutim, udio uvezenih vozila je manji (66%).

Hrvatska je na 15. mjestu, sa 3,5% vraćenih kilometara i 57,1% vozila sa štetama.

Zapadna tržišta i skandinavske zemlje su transparentnije

Najtransparentnija zemlja prema istraživanju je Velika Britanija. Budući da Britanci nisu zainteresovani za dominaciju ljevorukih automobila na kontinentalnoj Evropi, stopa uvoza je veoma niska (2,2%), što je direktno u vezi sa manjim brojem prevara na tržištu polovnih automobila.

U Velikoj Britaniji 2,7% automobila ima prepravljen brojač kilometara, u Njemačkoj 3,4%, Švajcarskoj 2,4%, Danskoj 4,1%, a Francuska 3,3%, što je znatno bolje nego u drugim dijelovima Evrope.

“Zapadna tržišta i skandinavske zemlje su generalno transparentnije od zemalja na istočnoevropskom tlu, uglavnom zbog strožih zakona, manjeg broja uvezenih polovnih automobila i višeg BDP-a po glavi stanovnika. Zemlje sa jačim ekonomijama obično imaju mlađe vozne parkove i manje prevara, jer se manje kupaca odlučuje za jeftinije automobile”, kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobile i šef komunikacija u carVertical.

Zemlje centralne Evrope poput Slovačke i Češke se nalaze negdje između na Indeksu transparentnosti tržišta: prepravke brojača kilometara su ovdje češće nego na zapadu Evrope, a stope uvoza su visoke.

Istočna Evropa je izvor prevara sa automobilima

Ukrajina, Letonija, Litvanija, Estonija, Rumunija i Poljska su najmanje transparentna tržišta među svim ispitivanim zemljama.

“Stope prevara u ovoj regiji u vezi su sa većim brojem uvezenih automobila, jer se podaci o automobilima često gube tokom međunarodnih transakcija. Kvalitet popravki je takođe nepouzdan, a udio oštećenih vozila je viši od prosjeka. Takođe, sa gledišta zakonodavstva o prevenciji prevara, neke zemlje ne čine dovoljno da zaštite javni interes”, objašnjava Buzelis.

Najgora situacija je u Ukrajini, gdje je 8,5% automobila imalo prepravljen brojač kilometara, a 49,7% je imalo štete. Međutim, Ukrajina ima jedan od najviših nivoa uvoza u Evropi, 82,4%.

Litvanija, Letonija i Poljska takođe imaju visok broj uvezenih automobila: 75,7%, 73% i 59,8%, redom.

Što se tiče šteta i prepravke brojača kilometara, u Litvaniji je 57,6% vozila bilo oštećeno i 8,3% imalo prepravljen brojač kilometara, u Letoniji 58,4% oštećeno i 12,9% prepravljeno, u Poljskoj 65,8% oštećeno i 4,9% prepravljeno.

Kako je izračunat Indeks transparentnosti tržišta?

Istraživanje kompanije carVertical analiziralo je stvarne izveštaje o istoriji automobila koje su korisnici kompanije stekli od oktobra 2022. do septembra 2023. godine. Rezultati se baziraju na 6 faktora:

• procenat automobila sa vraćenim brojačem kilometara

• prosječna vrednost prepravke brojača kilometara u kilometrima

• procenat vozila sa oštećenjima

• prosječna vrednost oštećenja

• udio uvezenih polovnih automobila

• prosječna starost provjerenih automobila

Pošto se njihov predviđeni uticaj na transparentnost tržišta može razlikovati, stručnjaci za podatke kompanije carVertical su dodelili tim faktorima različite vrijednosti. Na primjer, procenat automobila sa vraćenom kilometaražom je važniji od prosečne starosti provjerenih automobila u toj određenoj zemlji na carVerticalu.

Matas Buzelis, šef komunikacija u kompaniji carVertical, objašnjava da obrada miliona provjera istorije automobila omogućava kompaniji da uoči trendove, uvide i prognoze tržišta polovnih automobila.

Podaci precizniji nego ikada ranije

CarVertical se brzo širi i konstantno uvodi sofisticirane alatke s ciljem identifikacije neslaganja u kilometraži u izvještajima o istoriji polovnih automobila. Nesavršenosti su bile prisutne zbog grešaka prilikom unosa podataka od strane ljudi, problematičnih konverzija od milja u kilometre i nedovoljnog kvaliteta kontrole u državnim i privatnim bazama podataka povezanim sa automobilima.

Trenutno, kompanija je implementirala sistem za razlikovanje slučajeva prevara u vezi sa brojačem kilometara od rutinskih grešaka tokom digitalizacije. Uz pomoć mašinskog učenja, carVertical je isključio različite nepravilnosti i sada pruža preciznije podatke o tržištu polovnih automobila.

Ova poboljšana tačnost se ogleda u značajnom smanjenju prijavljenih slučajeva prevara sa brojačem kilometara.

Cijelo istraživanje možete pronaći ovde: https://www.carvertical.com/rs/transparency-index.

VEZANI ČLANCI

KUPUJEMO NOVE