NaslovnicaKupujemo polovneEU će zabraniti izvoz starijih polovnjaka?

EU će zabraniti izvoz starijih polovnjaka?

Odluka koja bi iz temelja mogla da promjeni tržište polovnih automobila.

Ako prijedlog koji je Evropska komisija predstavila u četvrtak prođe, stari, dotrajali automobili više ne bi mogli da se prodaju van EU i utiču na bezbjednost puteva i zagađenju životne sredine u trećim zemljama, već bi se morali reciklirati u okviru Unije.

“U narednim godinama na tržište će ulaziti sve više automobila sa nultom emisijom, što će povećati potražnju za vrijednim primarnim materijalima. Današnji prijedlog će obezbjediti reciklažu i ponovnu upotrebu što većeg broja ovih materijala, što će omogućiti novi život komponentama naših automobila i značajno smanjiti ekološki otisak drumskog saobraćaja”, rekao je izvršni potpredsednik Komisije, Frans Timermans, odgovoran za Evropski zeleni plan, prenosi poslovni.hr

Komisija je predložila uredbu koja bi zamenila postojeće direktive o dotrajalim vozilima i o ponovnoj upotrebi i reciklaži istih. Komisija tvrdi da bi novi propisi doveli do godišnjeg smanjenja emisije CO2 za 12,3 miliona tona do 2035. godine, bolje valorizacije 5,4 miliona tona materijala i povećane ponovne upotrebe ključnih sirovina.

“Implementacija uredbe će dovesti do dugoročnih ušteda energije u fazi proizvodnje, smanjenja zavisnosti od uvoznih sirovina i promocije održivih imodela poslovanja”, navode iz Komisije.

Pored ekonomskih, ekoloških i društvenih koristi za EU, uredba bi doprinijela većoj bezbjednosti na putevima u trećim zemljama sprečavanjem izvoza automobila na kraju vijeka trajanja i smanjenjem zagađenja u zemljama koje uvoze takve automobile.

Svake godine više od šest miliona vozila dođe do kraja svog životnog vijeka u Evropi.

Automobilska industrija će postati najveći potrošač ključnih sirovina koje se koriste u permanentnim magnetima za e-motore u Evropi.

Stoga je jačanje otpornosti EU na poremećaje u lancu snabdijevanja i smanjenje njene zavisnosti od uvoza ovih sirovina ključno za prelazak na vozila sa nultom emisijom.

Prema predloženoj novoj uredbi, proizvođači automobila će morati da daju jasna i detaljna uputstva za rastavljanje vozila i kako da zamjene i uklone dijelove i komponente tokom upotrebe i na kraju životnog vijeka vozila.

Najmanje 25 odsto plastike u novim automobilima moraće da dođe iz procesa reciklaže, a od toga najmanje 25 odsto mora da bude reciklirano iz vozila na kraju radnog vijeka.

Obim ovih mjera će se postepeno proširivati na druge kategorije vozila, kao što su motocikli, kamioni i autobusi, čime će se obezbjediti sveobuhvatnija pokrivenost.

Savjet EU i Evropski parlament sada treba da odluče o prijedlogu Komisije.

Hyundai Tucson (2023). Cijena u BiH kreće od 43,990 KM
Izvor

VEZANI ČLANCI

KUPUJEMO NOVE