Otkrij novu

razinu efikasnosti.

Prostraniju

unutrašnjost.

Digitalni kokpit.

1. Hyundai 5 godina garancije i neograničen broj kilometara odnosi se
samo na Hyundai vozila koja su prodana kod ovlaštenog Hyundai
prodavca krajnjem kupcu, što i stoji u servisnoj knjižici kao jedan
od uslova i pravila garancije.

2. Garancija od 8 godina ili 160 000 km na električnu bateriju.
Kontaktirajte vašeg dilera za više informacija o garancijskim uslovima.

Potpuno nova

KONA Hybrid.

Live Unlimited.

Hyundai ima za cilj da do 2045.
postigne karbonsku neutralnost.